CONVENIS

Car­mel Comerç i l’Asso­ci­a­ció d’Alumnes de l’IES Fer­ran Tallada tenen signat un Con­ve­ni de col·la­bo­ra­ció per realitzar accions d’interés comú al bar­ri del Carmel.

11164007_895574943863588_2052609419508452788_n

%d bloggers like this: