Transparència

L’associació d’Alumnes de l’Institut Ferran Tallada posa a disposició de la comunitat educativa i la ciutadania en general la informació més rellevant sobre la seva activitat i funcionament a través d’aquest espai de transparència. Aquest espai s’anirà omplint amb les dades relatives a transparència a mesura que les tinguem disponibles.
L’objectiu d’aquest espai és facilitar l’accés a la informació pública d’una manera estructurada, permanent i actualitzada per fer més propera i transparent la gestió , d’acord amb la normativa vigent (Llei 19/2013, de 9 de desembre, Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

vuelta-al-cole

%d bloggers like this: